Informatiebijeenkomst Stichting Boombehoud Vlaardingen - verslag

ENECO en Stichting Boombehoud bijeen over warmteleiding en bomen.

Op 2 maart jl organiseerde de Stichting Boombehoud Vlaardingen een openbare bijeenkomst met ENECO. In de Groene Luiken kreeg ENECO de gelegenheid de plannen rond de aanleg van een warmteleiding door Vlaardingen en met name de gevolgen voor de bomen op het geplande tracé nader toe te lichten. Naast raadslid Kees Borsboom , wethouder Jan Robberegt, en een aantal andere leden van Groen-Links waren drie mensen van Eneco, de bomenspecialist van de gemeente Arie Bijl en diverse bestuursleden van de Stichting en een aantal andere belangstellenden aanwezig.

Warmteleiding, milieuaspecten, planning etc.

ENECO wil met deze warmteleiding restwarmte transporteren vanaf de AVR op Rozenburg, onder de Nieuwe Waterweg door, langs de zuidwestrand van de bebouwing van Vlaardingen en vervolgens langs de zuidkant van de A-20 onder het Ketelplein door naar Schiedam en Rotterdam. Het gebruik van restwarmte op zich is goed voor het milieu (saldo CO-2-reductie 50 kiloton), maar dat neemt niet weg dat er vanuit milieu- en leefbaarheidoogpunt ook de nodige vragen zijn te stellen bij het project. Zo draait de AVR voor een deel op restafval uit Italië dat daar ongescheiden wordt ingezameld en hier naar toe wordt getransporteerd omdat er in Nederland overcapaciteit is bij afvalverbrandingsinstallaties. Overcapaciteit omdat we in Nederland inmiddels ons afval steeds beter scheiden. Kortom van de milieuwinst van de warmteleiding moeten we dit milieuverlies wel aftrekken. De planning van het project is krap: de aanbesteding van het werk moet in maart nog plaatsvinden, er moet nog overeenstemming worden bereikt met de gemeenten Vlaardingen en Schiedam, er moet nog een kapvergunning komen etc. etc. Toch wil men al in augustus starten en al en jaar later klaar zijn met aanleg van het totale traject van 17 kilometer. Mocht dit niet lukken, dan is er overigens een plan B, d.w.z. grotere warmteleverantie vanaf de zuidkant van de Waterweg. M.a.w. de gemeente Vlaardingen die nog een samenwerkingsovereenkomst moet tekenen en vergunningen moet afgeven, hoeft zich niet onnodig te laten opjagen.

Bomen

Maar de bijeenkomst ging natuurlijk allereerst over hoe het nu met de bomen gaat: welke bomen moeten en kunnen waar worden gespaard en hoeveel en welke moeten er waar worden gekapt en waar kunnen we ze compenseren of misschien zelfs uitnemen en weer herplanten. Duidelijk is dat ENECO zijn best doet om zo veel mogelijk te sparen. Maar voor de aanleg van de leiding is wel een flink brede strook nodig en bovendien moeten er soms hele stroken worden vrijgemaakt om bijvoorbeeld een hele lange buis onder de Waterweg door aan te leggen. De medewerkers van ENECO, ondermeer een landschapsarchitect, bogen zich samen met de andere aanwezigen over een aantal gedetailleerde foto’s om aan te geven wat er precies moet gebeuren. Afgesproken werd dat de mensen van ENECO samen met een aantal mensen van de Stichting en de bomendeskundige van de Gemeente zeer binnenkort nog eens het hele tracé langs zullen lopen om meer en detail te kijken hoe we een resultaat kunnen bereiken dat zo goed mogelijk uitpakt voor de bomen in Vlaardingen. In april is er dan een vervolg bijeenkomst om met elkaar te praten over de resultaten daarvan en hoe het op dat moment staat met vergunningen, afspraken met de gemeente en met de stand van zaken rond de aanbestedingprocedure van de aanleg van het tracé. Op de website van ENECO is meer te vinden over de achtergronden van het project vanuit de visie van ENECO.