Doelstellingen Stichting Boombehoud Vlaardingen

De stichting heeft ten doel:

  1. het beschermen van het milieu en het natuurschoon in het algemeen en in het bijzonder voor bomen en andere groenvoorzieningen in de gemeente Vlaardingen.
  2. het instandhouden van het groene leefmilieu in de gemeente Vlaardingen;

Het begon allemaal met de aanpak van de renovatie (kaalslag) van het Marnixplantsoen in de Westwijk in Vlaardingen en de reacties hierop van de omwonenden. Vanwege de voortdurende achteruitgang van het aantal bomen in en rond Vlaardingen besloten enkele verontruste inwoners dit proces een halt toe te roepen. Zij richtten daartoe de Stichting Boombehoud Vlaardingen op.

Aangezien in de stad meerdere projecten op stapel staan waarbij veel groen, en met name bomen, op het spel staat, was het oprichten van een stichting een logische stap. De Stichting Boombehoud Vlaardingen heeft als motto:

"Niet kappen tenzij.."

Omdat de stichting veel sympathisanten heeft in alle wijken in Vlaardingen, is zij in staat haar stem te laten horen als er plannen zijn waarbij bomen wellicht zullen sneuvelen. De stichting Boombehoud Vlaardingen vindt dat er meer rekening gehouden moet worden met de bestaande schat aan bomen. Als u dat ook vindt, gireer dan op nummer NL57 INGB 0004 6117 32 op naam van 'Stichting Boombehoud Vlaardingen, 3132 ES, Vlaardingen' onder vermelding van "Donatie". Doet u mee? Bedankt alvast.