Nieuws en Activiteiten


Stichting Boombehoud Vlaardingen gaat social!

3 november 2019

facebook icon.

Na 15 jaar Stichting Boombehoud Vlaardingen is het tijd om onze vleugels eens wat verder uit te slaan: inmiddels zijn wij ook actief op Facebook. Kom langs, like de pagina, deel de berichten, en praat mee!

Kaplijst voor 174 bomen ingetrokken

21 oktober 2019

Het BVO onderzoek is het jaarlijkse onderzoek waarbij de bomen in Vlaardingen gekeurd worden door een onafhankelijk bureau. Dit is het Boom Veiligheid Onderzoek. Afgelopen jaar zijn ook weer bomen in met name de wijk Holy gekeurd en bomen uit andere wijken die bij een vorige keuring al wel wat twijfels gaven omtrent veiligheid, gezondheid, etc. Afgelopen zomer kwam deze lijst uit en werden er 174 bomen aangemerkt om te kappen. Een bewoner van de Oostwijk, die zelf boomdeskundige is, ontdekte dat de keuring niet erg zorgvuldig gebeurd is. Hij heeft de Gemeente en onze Stichting benaderd en wij hebben samen met een boom deskundige uit Schiedam, enkele steekproeven verricht. Wij kwamen tot dezelfde conclusie: lang niet alle bomen van de lijst hoeven gekapt te worden wegens de criteria van veiligheid, dunning, taksterfte, etc.

Na gesprekken met de gemeente heeft de gemeente zelf deze bomen nog eens gekeurd en kwam met een nieuwe lijst waarop ongeveer 80 bomen staan om te kappen.

Nieuwe Thuis (Oostwijk)

21 oktober 2019

Op een klein stukje grond waarop mooie wilgen staan moet gebouwd worden. Vooruitlopend op de bouwactiviteiten moet er eerst archeologisch onderzoek gedaan worden. In eerste instantie moesten daarvoor 4 wilgen gekapt, na protesten van bewoners kon dit onderzoek nu ook zonder de bomen te kappen. De bouw is nog niet zeker, maar als dit door gaat moeten daarna op het veldje toch alle bomen gekapt. Dringend verzoek om één oude wilg op de hoek te laten staan. Dit zal aan de projectontwikkelaar gevraagd worden.

Jaarlijkse bijeenkomst - 15 jaar Boombehoud!

15 oktober 2019

Jaarlijkse bijeenkomst Stichting Boombehoud Vlaardingen voor donateurs en belangstellenden

Zaterdag 19 oktober 2019

Met o.a. informatie over sanering Broekpolder

Stichting Boombehoud bestaat 15 jaar. Wat hebben wij zoal gedaan?

9:45 inloop met koffie / thee
10.00 Welkom en mededelingen vanuit Stichting Boombehoud.
Presentatie over noodzaak van sanering van de Broekpolder.
De Broekpolder is het pareltje van Vlaardingen om dichtbij te kunnen wandelen, fietsen en recreëren. Maar in de Broekpolder ligt ook vervuild havenslib. Staatsbosbeheer en andere partijen willen de Broekpolder grootschalig saneren.
Is dit nodig?
Huib Sneep, lid van de Natuurkamer van de Federatie Broekpolder, legt uit waarom de Natuurkamer kiest voor natuurlijke sanering.
Presentatie over inrichting Groen/ blauwe Schoolpleinen door Angeline Sijsenaar, Strategisch Beleidsadviseur Beheer Openbare Ruimte van de Gemeente Vlaardingen.

De bijeenkomst vindt plaats in De Windwijzer, Schiedamseweg 95, te Vlaardingen.

Bomen (voorlopig) gered voor de Maasboulevard.

29 april 2019

Al enkele jaren wordt er gesproken over een nieuw park bij de Maasboulevard, het nieuwe Maaspark! Vorig jaar werd na enkele bijeenkomsten met de bewoners het nieuwe plan gepresenteerd. Zie ook in onze Nieuwsbrief 2018 op deze site.

Het gaat om een grootscheepse opknapbeurt, herinrichting en vernieuwing van het park. Uit het rapport: "een open veld met bomen, een sterke relatie met en uitzicht op de rivier, en ruimte voor ontmoeting en verblijf, wordt teruggebracht. Auto's worden naar de randen gebracht, boommassa's worden ingetoomd. De ligging aan de rivier, met z'n regelmatige peilverschillen en natuurlijke dynamiek, wordt expliciet gemaakt door hem bij hoge waterstanden in het park in te laten".

De realisatie van het Maaspark hangt samen met de bebouwing van de Rivierzone. De kosten van het plan is hieraan gekoppeld. Maar vooruitlopend op de uiteindelijke besluitvorming en uitwerking van het plan (na 2020!) diende de gemeente nu al een kapaanvraag in om 33 van de 44 bomen direct te kappen.

Een groepje bewoners was het hier niet mee eens en heeft onze hulp ingeroepen. We hebben hen zoveel mogelijk informatie gegeven en ondersteund in hun bezwaar. Uiteindelijk heeft de voorzieniningenrechter het bezwaar gegrond verklaard. De Gemeente is niet in beroep gegaan en heeft de vergunning voor het kappen van deze 33 bomen ingetrokken. Een mooie overwinning!

Honingbomen bij winkelcentrum De Loper

18 april 2019

Winkelcentrum De Loper wordt vernieuwd. Hiervoor moeten o.a. twee bomen (honingbomen) gekapt. Wij hebben hiertegen officieel bezwaar gemaakt. De bomen zijn gezond, wij zien geen reden om deze te kappen. De bomen zorgen in de zomer voor verkoeling op het plein. Wel staat één van de bomen dicht bij de gevel van een woning. De gemeente kwam hierom met een voorstel om deze boom te kappen en de ander te laten staan. Deze krijgt dan ook een grotere boomspiegel waardoor hij zich beter kan ontwikkelen.

Met dit compromis voorstel zijn wij akkoord gegaan.

Jubileumboom voor kinderen Klinker

23 maart 2019

Op woensdag 20 maart hebben de kinderen van Daltonschool De Klinker een nieuwe boom gekregen. Een mooie, oude boom op het plein was een jaartje geleden gekapt omdat hij ziek was. De kinderen misten de oude boom op hun schoolplein.

1

Op de nationale boomplantdag werd een nieuwe boom geplant.

1

Wethouder Bart de Leede en de voorzitter van Stichting Boombehoud Vlaardingen hielpen de kinderen een handje om de boom te planten.

1

1

1

Stichting Boombehoud viert dit jaar haar 15-jarig bestaan en zal komend jaar meerdere activiteiten organiseren om dit te vieren.

In een tijd van klimaatverandering is het nog meer dan voorheen noodzakelijk om de stad groen te houden.

 

Geslaagde eerste "Minicursus natuurvriendelijk tuinieren"

25 december 2017

De eerste minicursus natuurvriendelijk tuinieren was een succes. Zestien cursisten hadden zich ingeschreven en dat werden er zelfs meer, want een paar deelnemers namen op de tweede of derde bijeenkomst iemand mee.

De eerste avond, in basisschool ’t Palet, begon met een inleiding door Soet Huijbrechts van het Hoogheemraadschap Delfland over de wateroverlast die de laatste jaren steeds erger wordt. De oorzaak ligt in het veranderende klimaat, maar ook in de steeds grotere oppervlakte die bedekt is met stenen, waardoor water slecht kan wegzakken in de bodem. Soet liet een aantal methoden zien om wateroverlast te voorkomen. Groene tuinen zijn daarbij van groot belang. Ook groene daken en waterdoorlatende bestrating kunnen een positieve bijdrage leveren.

1

Hierna kwam Jeroen Hooijmeijer aan het woord. Hij had het deze eerste avond vooral over de aanleg van de tuin. Aan de hand van thema’s, zoals bodem, verharding, afscheiding en beplanting liet hij zien welke keuzes er allemaal komen kijken bij het aanleggen van een tuin en welke keuze het best past bij een natuurvriendelijke tuin. Een begroeide schutting of heg, waarin vogels kunnen nestelen en schuilen is bijvoorbeeld veel beter dan een kale schutting. De deelnemers aan de cursus luisterden niet alleen, maar stelden ook nuttige vragen. Tijdens de pauze werden ervaringen uitgewisseld en iedere deelnemer kreeg het boekje ‘Tuinieren voor [wilde] dieren’ mee naar huis.

Op de tweede avond, in de Windwijzer, ging Jeroen verder met zijn verhaal, nu over het onderhoud van de tuin. De bodem was het eerste onderwerp dat aan bod kwam. Compost is belangrijk voor het bodemleven. Een goede tip: gooi alle afgevallen bladeren uit je tuin of straat op de aarde. Er ontstaat dan vanzelf een voedzame compostlaag, die ook nog de bodemstructuur verbetert. De juiste plant op de juiste plaats was ook een belangrijk item. Als laatste kwam natuurlijke bemesting aan de orde. Gesteentemeel levert mineralen voor de bodem en met EM (effectieve micro-organismen) kan je niet alleen bemesten, maar ook schoonmaken!

De cursus werd op zaterdagochtend afgesloten in de heemtuin met een rondleiding door Ton Tobé. Verschillende zaken die op de cursusavonden aan de orde waren geweest kwamen we hier in het echt tegen. De takkenril bijvoorbeeld en het nut van dood hout. Ook was te zien hoe belangrijk bodem, licht en vocht zijn voor verschillende soorten planten. De prachtige grote varens, de bosrank en de maretak werden bewonderd. Onder het genot van een kopje koffie in de blokhut werden de laatste vragen gesteld en contactgegevens uitgewisseld. Een aantal deelnemers gaf aan zich te willen inzetten voor Actieplan Natuur en zich aan te sluiten bij Team Klavertje Vier. Daar zijn we heel blij mee!

1

De minicursus natuurvriendelijk tuinieren was een succes. In het voorjaar zullen we de cursus daarom nog een keer geven. Wie nu al weet dat hij/zij graag mee wil doen kan zich opgeven via nellekevdl46@kpnmail.nl.

 

25 april 2017

Bijeenkomst Stichting Boombehoud Vlaardingen

Woensdag 3 mei 2017

Thema: Groen is van levensbelang voor de stad van de Toekomst

Hoewel wij ons uiteraard steeds blijven inzetten voor het behoud van bomen, hebben we ons ook verdiept in Klimaatadaptatie. Wij maken ons bezorgd over het openbaar groen in onze stad: Een leefbare stad hoort een groene stad te zijn en te blijven, dit staat echter ernstig onder druk.

In stedelijke gebieden wordt de groene ruimte steeds schaarser. Openbaar groen verdwijnt door inbreiding of aanleg verkeersruimten. Voor het onderhoud is steeds minder budget beschikbaar. Particuliere tuinen worden steeds meer betegeld en steeds minder groen. Groen in de stad is echter belangrijk voor leefbaarheid en welbevinden, zorgt voor een aangenaam stadsklimaat en helpt bij de opvang van heftige buien. De vraag is hoe in deze tijd burgers, bedrijven en gemeente samen kunnen zorgen voor een goede groene invulling van de stad die aan al die verschillende opgaven tegemoet komt.

Bovenstaande tekst komt van de site van Alterra Wageningen. Ook in Vlaardingen kennen we deze problemen. Willemijn Sneep, van bureau Professor Sneep Journalistiek, heeft een Powerpoint presentatie gemaakt over de noodzaak van Bomen en Groen in een stad. Jeroen Hooijmeijer, hovenier van De Snoepjestuin en van het Voedselbos, zal de presentatie houden. Daarna gaan we in discussie en zoeken we met elkaar naar creatieve oplossingen voor de instandhouding van het groen in Vlaardingen.

Indeling van de avond:

19.30 tot 19.45 uur inloop met koffie/ thee
19.45 uur welkom en inleiding op het belang van Groen in de stad:
presentatie door Jeroen Hooijmeijer
 • betere luchtkwaliteit
 • economische meerwaarde
 • gezondere stadsinwoners
 • kinderen ontwikkelen zich beter
 • extreme hitte en wateroverlast tegen gaan.
21.00 uur pauze
21.20 uur discussie en gelegenheid tot vragen
21.45 uur afsluiting

De bijeenkomst vindt plaats bij Ruytenburch in Het Hof, te Vlaardingen.

 

Hoogstamboomgaard

1
2

De bomen in de oude Hoogstamboomgaard bij de boerderij van Dr. Moerman worden door vrijwilligers gesnoeid.

Kerstmarkt

1
2
Met vrijwilligers kerststukjes maken.

3
Een mooi aangeklede kraam op de Kerstmarkt. Er werd veel verkocht, een mooie opbrengst voor de kas.

Vrijwilligersmarkt

De kraam
Stichting Boombehoud met een kraampje op de vrijwilligersmarkt, met informatie en plantjes voor in de tuin.

Groene Tuintjes

Lees hier meer over de evaluatie van de Groene Tuintjes

Duurzaamheidsontbijt

Op vrijdagochtend 11 maart 2016 wordt het derde Duurzaamheidsontbijt gehouden.
Het thema is "groene tuinen en stadslandbouw".

Lees hier meer

Oogstmarkt met streekproducten

Op zaterdag 17 oktober is er een oogstmarkt op de Westlandseweg.
Bekijk hier de flyer (pdf)

Openbare bijeenkomst Stichting Boombehoud Vlaardingen

Woensdag 14 oktober 2015

Thema: De groene ruimte wordt schaarser

In stedelijke gebieden wordt de groene ruimte steeds schaarser. Openbaar groen verdwijnt door inbreiding of aanleg verkeersruimten. Voor het onderhoud is steeds minder budget beschikbaar. Particuliere tuinen worden steeds meer betegeld en steeds minder groen. Groen in de stad is echter belangrijk voor leefbaarheid en welbevinden, zorgt voor een aangenaam stadsklimaat en helpt bij de opvang van piekneerslagen. De vraag is hoe in deze tijd burgers, bedrijven en gemeente samen kunnen zorgen voor een goede groene invulling van de stad die aan al die verschillende opgaven tegemoet komt.

Bovenstaande tekst komt van de site van Alterra Wageningen. Ook in Vlaardingen kennen we deze problemen. Dhr. Ir. Joop Spijker van Alterra Wageningen zal op onze informatieavond een inleiding houden over de groene ruimte.
De heren Arie Bijl en Henk Sondorp vertellen over de Vlaardingse problemen, waarbij ook de waterhuishouding als onderdeel hiervan de orde zal komen.
Daarna gaan we in discussie en zoeken we met elkaar naar creatieve oplossingen voor de instandhouding van het groen in Vlaardingen.

Indeling van de avond:

19.30 tot 20.00 uur inloop met koffie/ thee
20.00 uur Inleiding en presentatie door de heer Joop Spijker,
met:
 • belang van groen in de stad, - voor welbevinden van bewoners
 • voor een betere luchtkwaliteit, - voor aangenaam stadsklimaat
 • voor natuur, - voor een goede waterhuishouding
Vlaardingse situatie geschetst door de heren Arie Bijl, groen en Henk Sondorp, water.
21.10 uur Pauze
21.30 uur discussie en gelegenheid tot vragen
21.50 uur afsluiting + drankje

De bijeenkomst vindt plaats in ‘De Windwijzer’, Schiedamseweg 95, te Vlaardingen.

Operatie Steenbreek

"Tegel eruit - Groen erin"

Operatie Steenbreek is een landelijk initiatief om mensen te stimuleren hun tuin te vergroenen om de negatieve gevolgen van verstening te verminderen.

Verstening speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding. Door het aanbrengen van verharding vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool.
Ook is door betegeling van tuinen een achteruitgang van de biodiversiteit ontstaan. Denk hierbij aan minder vogels, insecten en andere dieren. Een versteende omgeving houdt overdag hitte vast en koelt ‘s nachts minder af.

De gemeente Vlaardingen en de Stichting Boombehoud sluiten zich bij dit initiatief aan. De Dag van de Duurzaamheid is een goede gelegenheid om dit onder de aandacht te brengen van de inwoners van Vlaardingen met de actie: "een plant voor een tegel uit uw tuin". Bij de kraam van Stichting Boombehoud kunnen bewoners een tegel ( of tegels) uit hun tuin inruilen voor een plant. Zolang de voorraad strekt maximaal 10 tegels per huishouden.

Meer weten? Bezoek op 10 oktober a.s. tussen 11.00 en 16.00 uur onze kraam op de Duurzaamheidmarkt bij het winkelcentrum Van Hogendorpkwartier.

Operatie Steenbreek "Tegel er uit – groen erin" wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Vlaardingen.


Uitslag prijsvraag

Zaterdag 13 juni.

 • Hoeveel liter zuurstof geeft een volwassen beuk per dag af?
 • Hoeveel kilo fijnstof vangt een volwassen beuk per dag op uit de lucht?

Dit waren de vragen die de bezoekers bij de open dag van de Kledingbank Komt wel Goed in de Westwijk kregen voorgelegd van de organisatie: Stichting Boombehoud Vlaardingen.

Antwoord:

 • Een beuk geeft 9.000 liter zuurstof vrij per dag en vangt 4 kilo fijnstof op.

De mensen die het dichts bij het antwoord zaten kregen een bakje met sedum thuis gebracht.


Een geslaagde Boerenmarkt.

Op initiatief van de werkgroep Behoud Hoogstad werd op zaterdag 23 mei op het Landgoed Hoogstad (het erf van de oude boerderij van Dr. Moerman) een Boerenmarkt gehouden.

De markt werd om 11.00 uur geopend door wethouder Ruud van Harten.

Daarna plantte de wethouder een appelboom 'conseilleur de la coeur' in de oude Boomgaard achter de boerderij. De boom werd door Stichting Boombehoud geschonken.

Na een enkele regendruppel knapte het weer zienderogen op en kwam ook de zon er af toe bij kijken. De markt rondom het groene perkje op het erf oogde heel idyllisch en trok veel mensen.

Er was muziek en er werd in de schuur van de boerderij een lezing gehouden door dr. Cora Laan over drinkgewoonten in het verleden. De kinderen konden o.a. zaadbommen maken en werden door twee leerlingen van het College Vos geschminkt. Er waren zo’n 14 kramen met allerhande producten en/ of informatie. De mensen achter de kraam deden goede zaken.

Het was een buitengewoon goede sfeer. Er waren zeker enkele honderden bezoekers.

 

 

De organisatie hoopt in het najaar een tweede Boerenmarkt te houden met het thema 'oogsten'.

Nelleke van der Luit

 

 

Lentemarkt

Stichting Boombehoud was ook met plantjes op de Lentemarkt aanwezig. De nieuwe folder voor een Groene Tuin werd aan voorbijgangers uitgedeeld.

Boomfeestdag in Voedselbos Vlaardingen

Woensdag 18 maart hebben de leerlingen van de groepen 6 uit de Westwijk en BSO Un1ek geholpen bomen te planten. De aller eerste Notenboom is samen met NellekeLentemarkt van der Luit en Kees Clement van Stichting Boombehoud en leerlingen van OBS De Schakel geplant in het Voedselbos Vlaardingen; een unieke locatie om de jaarlijkse Boomfeestdag te vieren!De leerlingen van de groepen 6 van De Schakel, De Wereldwijzer en de Prins Willem Alexanderschool hebben op de landelijke Boomfeestdag fruitstruiken en notenbomen geplant.

De ochtend werd geopend door Nelleke van der Luit van Stichting Boombehoud. Alle kinderen konden een fruitstruikje planten en met de hele klas werden enkele grote walnotenboom geplant. Ook mochten de kinderen een wens opschrijven. De wensbriefjes werden opgerold, in een zelf uitgehold takje gestopt en begraven bij de wortels van de boom.

In de middag kwam er ook nog een groep van de buitenschoolse opvang Un1ek helpen met planten. Na afloop kregen alle kinderen een speciaal herinneringscertificaat uitgereikt.

Het voedselbos is een initiatief van de stichting Voedselbos Vlaardingen. Aan het begin van de Zuidbuurt, tegen de Westwijk ging de aanleg van dit eetbare bos onlangs van start. De ontwikkeling van Voedselbos Vlaardingen is te volgen op de website
www.voedselbosvlaardingen.nl

Kerstmarkt

Stichting Boombehoud op de Kerstmarkt met informatie en eigengemaakte stukjes voor de verkoop.Opening Groene speelplaats Wereldwijzer

Maandag 19 mei hebben de directeur van Eneco en de wethouder van Vlaardingen de groene speelplaats geopend. St. Boombehoud Vlaardingen feliciteert de Wereldwijzer met deze groene aanwinst.

St. Boombehoud Vlaardingen wil dat er meer groen in Vlaardingen komt en is dan ook verheugd dat er een speelplaats is waar kinderen in het groen kunnen spelen. Groen zorgt ervoor dat kinderen rustiger worden en dat er schaduw is, dus ook op warme dagen kunnen zij dan naar buiten. Els van Lopik heeft namens St. Boombehoud Vlaardingen een jong boompje aangeboden. Deze is tijdens de opening door de kinderen geplant. Wij hopen dat er meer scholen dit initiatief gaan volgen.

samen met de kinderen het boompje planten
Samen met de kinderen het boompje planten.

 

Els verzorgt het boompje
Els verzorgt het boompje.

Verslag Informatiebijeenkomst Stichting Boombehoud Vlaardingen

Zaterdag 2 maart 2013

Op 2 maart jl organiseerde de Stichting Boombehoud Vlaardingen een openbare bijeenkomst met ENECO. In de Groene Luiken kreeg ENECO de gelegenheid de plannen rond de aanleg van een warmteleiding door Vlaardingen en met name de gevolgen voor de bomen op het geplande tracé nader toe te lichten.

Lees hier verder!

Informatiebijeenkomst Stichting Boombehoud Vlaardingen

Zaterdag 2 maart 2013

Het bestuur van de stichting Boombehoud Vlaardingen nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over het warmteleiding project 'leiding over Noord' van Rotterdam, aan te leggen door Eneco. De leiding komt uit Pernis en loopt via Vlaardingen en Schiedam naar Rotterdam. Dit zal veel groen en bomen kosten. Hoewel er zorgvuldig rekening gehouden wordt met het groen zal de impact toch groot zijn.

Lees verder op de Activiteiten pagina voor het programma!

Informatiebijeenkomst Stichting Boombehoud Vlaardingen

Zaterdag 25 februari 2012

Het bestuur van de stichting Boombehoud Vlaardingen organiseert een informatiebijeenkomst over
Duurzaam groenbeheer.
Hiermee willen wij onze leden/ donateurs op de hoogte houden van onze werkzaamheden.

Lees verder op de Activiteiten pagina voor het programma!

Kerstmarkt

Wereldwinkel, Amnesty International, Unicef, Food for All, Vluchtelingenwerk, St. Boombehoud, Fairtrade Gemeente

Kerstmarkt 16 en 17 december 2011

Vrijdag 16 december 2011
17.00 - 22.00 uur
op de Markt rond de Grote Kerk de Hoogstraat.

Zaterdag 17 december 2011
10.00 – 17.00 uur
IN de Grote Kerk

Expositie "BOMEN en hun omgeving"

In de centrale bibliotheek van Vlaardingen - 25 november tot 3 januari

Door:
Gerry van der Heijden - schilderijen
Nelleke van der Luit - foto’s

Gerry laat zich inspireren achter haar schildersezel om kleur, vorm en sfeer van het landschap te 'vangen'.
"La couleur d'une peinture c'est l'enthousiasme dans la vie"

Nelleke trekt de natuur in met haar camera.
Bomen hebben altijd indruk op haar gemaakt, hun grillige vormen en bijzondere basten zijn te zien op de foto’s. Haar werk in Stichting Boombehoud heeft het kijken naar bomen zeker verdiept.

Samen proberen ze schilderijen en foto's één gezicht te geven.

De expositie is te zien van 25 november tot 3 januari
In de stadsbibliotheek, Waalstraat 100.
Openingstijden:
maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 17.00 uur,
woensdag van 10.30 tot 17.00 uur en
vrijdag van 13.30 tot 20.00 uur,
zaterdag van 10.30 tot 15 uur.Vredesmarkt

September 2011

Stichting Boombehoud was in september aanwezig op de Vredesmarkt op De Loper. Met de verkoop van biologische appels en peren uit een prive tuin haalden we leuk bedragje op voor onze kas.

We hebben nog steeds enkele verjaardagskalenders te koop en het mooie boekje van vier bomenwandelingen in Vlaardingen.Kerstmarkt

Vrijdag 10 december 2010

Op vrijdag 10 december stonden we met een kraampje op de Kerstmarkt bij de Grote kerk. Wij gaven informatie en verkochten kleine en grotere zelfgemaakte Kerststukken, onder leiding van onze eigen creatieve Jacqueline du Mortier. De kraam stond er fleurig bij en we konden onze boodschap aan veel mensen kwijt. We verkochten bijna al onze Kerststukjes. Bij elkaar hebben we bijna 200 euro binnen gekregen die we weer goed kunnen gebruiken voor publiciteitskosten.

Hiervoor ook onze dank aan bloemist Jac. Verkuil die als sponsoring hyacinten gratis heeft geleverd.Informatiebijeenkomst Stichting Boombehoud Vlaardingen

Zaterdag 20 november 2010

Informatiebijeenkomst over enkele actuele onderwerpen zoals:
Duurzaam groenbeheer en de herinrichting van begraafplaats Emaus.
Lees meer...

Uitreiking wandelboekje

Een bonte stoet van bomen. Zaterdag 9 oktober was de officiële afsluiting van : de groenste stad van Nederland", maar Vlaardingen is komend jaar ook de "groenste stad van Europa"! Kan het mooier? Dit werd gevierd op het zonovergoten terras van de Wijnboerderij in de Zuidbuurt.
Lees meer...