facebook icon

Welkom!

Welkom op de site van Stichting Boombehoud Vlaardingen.

Stichting Boombehoud Vlaardingen zet zich sinds 2004 in voor het behoud van bomen en groen in onze stad. Te vaak verdwenen onnodig bomen door renovatie van wijken, herinrichting van straten, nieuwbouwprojecten of door klachten van mensen over overlast. Stichting Boombehoud Vlaardingen komt op voor de bomen en beschermt ze.

Er is een eeuwenlange band tussen mensen en bomen. Ze zijn onderdeel van onze culturele identiteit. Bomen en groen in de directe omgeving zijn goed voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Ontspannen of recreŽren doe je in of onder het groen. Dit is een behoefte die steeds belangrijker wordt in onze haastige maatschappij. Bomen zijn ook het natuurlijke antwoord op de toenemende luchtvervuiling. Ze filteren fijnstof uit de lucht en verbeteren daardoor de luchtkwaliteit. Ze zijn tevens een belangrijk wapen tegen de klimaatsverandering. Groeiende bomen leggen CO2 vast, goed tegen het broeikaseffect.

Ze brengen sfeer in uw omgeving en bieden verkoeling in warme zomers. Aspecten waar vaak niet bij stil wordt gestaan. Bomen zijn essentieel voor de leefbaarheid en dragen bij aan de beeldkwaliteit van straat of wijk. Bomen zijn geen vervangbare decorstukken, maar levende organismen die onderdeel zijn van ons ecosysteem.

Juist daarom is het zo belangrijk dat bij nieuwbouw, herinrichting of renovatie allereerst een inventarisatie plaatsvindt van de bestaande bomen. Dan kan bij het maken van de plannen meteen worden nagedacht over het inpassen van bestaande, waardevolle bomen in de projecten.