Duurzaamheidsontbijt

Op vrijdagochtend 11 maart  wordt het derde Duurzaamheidsontbijt gehouden.
Het thema is "groene tuinen en stadslandbouw".

Een groene stad, in samenhang met voldoende water(berging), helpt om de steeds meer merkbare gevolgen van de klimaatverandering op te vangen: wateroverlast, hittestress, droogte. Ook de kwaliteit van het groen en de meerwaarde die bijvoorbeeld stadslandbouw heeft in sociaal maatschappelijk opzicht, is van groot belang voor de leefbaarheid van onze stad.

Wij mogen als voormalige Groenste Stad van Nederland trots zijn dat er op dit gebied al veel gebeurt. Desalniettemin noodzaakt de snelheid van de klimaatverandering ons tot extra inspanningen om onze stad leefbaar te houden. Dit is een opgave voor ons allemaal: de gemeente, woningcorporaties, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties én individuele bewoners.

Het doel is dat na het ontbijt aan de hand van bovengenoemde twee thema's in werkgroepen in gesprek gaan en afspraken maken over hoe wij met elkaar ervoor kunnen zorgen dat Vlaardingen een groene, gezonde en leefbare stad blijft.

Programma

Locatie: KADE40, Westhavenkade 40 te Vlaardingen

08.30 uur Inloop met een broodje, koffie, thee, sap e.d.
09.00 uur Welkomstwoord wethouder Ruud van Harten
09.05 uur Korte kennismaking met dagvoorzitter Hielke Ploeg
09.20 uur Presentaties:
  1. drs. Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland over groene tuinen
  2. dr. JW (Jan Willem) van der Schans van de Wageningen Universiteit over Stadslandbouw
10.00 uur  Pauze
10.10 uur  Start werkgroepen Groene Tuinen en Stadslandbouw
11.30 uur Plenaire terugkoppeling
12.00 uur  Afsluiting

Wij ontmoeten u graag tijdens deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden bij Peter van Dijk van de gemeente Vlaardingen: peter.vandijk@vlaardingen.nl.

Het Groene Duurzaamheidsontbijt wordt geïnitieerd door:

  • wethouder Ruud van Harten,
  • Stichting Boombehoud en
  • Stichting Stadslandbouw Van Ruytenburch